Çevre Politikamız

Sosyal sorumluluk, Termokon’un kurumsal kültürü ve vizyonunun yapı taşıdır. Teknoloji geliştiren bir şirket olarak Termokon için sürdürülebilirlik, stratejisinin önemli bir bileşenidir. Bunun için karbon ayak izini azaltma doğrusundaki çalışmalar, sürdürülebilir iyileştirme yönünde devam etmektedir. Çevresel etkilerini azaltarak ve düşük karbonlu bir geleceğe uyum sağlayarak ilerleyen Termokon, gelecekteki başarısını ancak toplum için kalıcı katma değer yaratarak sağlayabileceğine inanmaktadır. Bunun için; enerji, su ve diğer kaynakların tüketimi konusunda tüm çalışanlarında farkındalık yaratma, atık ayrıştırma, geri dönüştürülebilirlik, yeniden kullanılabilirlik, imha yöntemleri gibi pek çok konuda prosedürler geliştirmiştir.
Yine bu kapsamda; çevre ile ilgili yürürlükte bulunan tüm yasal kanun ve yönetmeliklere uymak ve doğa dostu ürünler kullanmak Termokon Çevre Politikasının temelini oluşturmaktadır.
Termokon Üretim Tesisinde, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi aktif bir şekilde uygulanmaktadır. Termokon, ürünlerinin de çevre dostu olması için gözettiği yüksek enerji verimliliğinin yanı sıra çevreye zararlı olmayan R 404A / R134A ve diğer yeni nesil soğutucu akışkan gazları kullanmaktadır.