Endirekt Soğutma Sistemleri

Eski yıllardan beri bilinmesine rağmen son yıllarda en çok tercih edilen soğutma yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Temel soğutma çevriminin evaporatöründe soğutulan ikincil bir soğutucu akışkan; soğutulacak olan mahaldeki hava soğutucusuna pompalanmak sureti ile soğutma sağlanmaktadır. İkincil soğutucu akışkanlar; su ile farklı oranlarda karıştırılarak donma noktaları düşük sıcaklıklara indirilen ve salamura olarak adlandırılan akışkanlardır. Dolayısı ile -15oC~+15oC arasındaki her türlü soğutma mahallerinde kullanılabilmektedir.

En bilinen ikincil akışkanlar; Kalsiyum Klorür, Sodyum Klorür, Etil-Metil Alkoller, Gliserin salamuraları olmakla birlikte, günümüzde endüstriyel tesislerde en çok kullanılan ikincil akışkan; Mono Etilen Glikol (MEG) salamurasıdır.

Endirekt soğutma sistemlerinin tercih nedenlerinden bazıları şunlardır:

  • Merkezi bir chiller ünitesinde toplanmak sureti ile ana akışkan devresi; kısa, kompakt ve kolay ulaşılır hale gelmektedir.
  • Ana soğutucu akışkan miktarını azalmaktadır.
  • Gaz kaçağı ihtimalleri azalmaktadır
  • Direkt sistemlerdeki uzun hatlar ve çok sayıdaki kontrol ekipmanları ortadan kaldırılarak arıza, bakım ve servis ihtiyaçları azaltılmaktadır.
  • Soğutulan mahallerde yüksek nem oranları sağlanabilmektedir.